Showing 1–12 of 29 results

Giảm 7%
Giảm 6%

Mô hình thuyền chiến VARYAG

5.100.000VNĐ 4.800.000VNĐ
Giảm 6%

Mô hình thuyền chiến WARRAMUNGA 152

5.100.000VNĐ 4.800.000VNĐ
Giảm 5%

Mô hình thuyền chiến Yamato

8.300.000VNĐ11.000.000VNĐ
Giảm 7%

Thuyền chiến HELLENIC COAST GUARD

5.500.000VNĐ 5.100.000VNĐ
Giảm 7%

Thuyền chiến HMAS COLLINS SSG 73

5.100.000VNĐ 4.750.000VNĐ
Giảm 7%

Thuyền chiến HMAS STUART FFH 153

5.100.000VNĐ 4.750.000VNĐ
Giảm 7%

Thuyền chiến HMAS TOOWOOMBA FFH 156

5.100.000VNĐ 4.750.000VNĐ
Giảm 5%

Thuyền chiến HMS GOTLAND

5.500.000VNĐ 5.200.000VNĐ
Giảm 3%

Thuyền chiến KORIETZ (Кореец)

4.100.000VNĐ 3.990.000VNĐ
Giảm 10%

Thuyền chiến LANDING CRAFT

3.100.000VNĐ 2.800.000VNĐ
Giảm 91%

Thuyền chiến Liberty Jeremiah O’ Brien

50.000.000VNĐ 4.750.000VNĐ