Mô Hình Thuyền buồm ENDEAVOUR PAINTED

2.586.3003.728.000

Kích thước 1:

► Quy cách thuyền: Dài 50 x Rộng 10 x Cao 66 (cm)

►Quy cách đóng gói : Dài 60 x Rộng 15 x Cao 20 (cm)

Kích thước 2:

► Quy cách thuyền: Dài 60 x Rộng 11 x Cao 78 (cm)

►Quy cách đóng gói : Dài 72 x Rộng 15 x Cao 26 (cm)

Kích thước 3:

► Quy cách thuyền: Dài 80 x Rộng 15 x Cao 100 (cm)

►Quy cách đóng gói: Dài 85 x Rộng 22 x Cao 30 (cm)

Kích thước 4:

► Quy cách thuyền: Dài 100 x Rộng 18 x Cao 112 (cm)

►Quy cách đóng gói: Dài 113 x Rộng 22 x Cao 32 (cm)

Kích thước 5:

► Quy cách thuyền: Dài 150 x Rộng 24 x Cao 182 (cm)

►Quy cách đóng gói: Dài 165 x Rộng 33 x Cao 55 (cm)

(Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển)